Browsing Tag

mevlana şiirleri

Kitap/Dergi

MEVLANA CELALEDDİN-İ RÛMÎ

Mevlana; büyük şairliği, derin tasavvuf düşüncesi ve dünyaya bakış açısıyla tarihimizin en güçlü kültür siması olarak adını yaşatmaktadır. Asırlardır hoşgörünün ve barışın simgesi olarak anılmaktadır. Mevlana’nın sözleri ve mesnevileri onu sevenlerin hala dilindedir. MEVLANA KİMDİR? Mevlana; 1207’de Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi.Babası; Sultanü’l Ulema Muhammed Bahaü’d-dîn Veled’dir.Babasıyla 5 yaşında doğduğu şehir Belh’ten ayrılarak Nişabur’u, Bağdat’ı, Mekke’yi ,Medine’yi ve Şam’ı gezer.Gittiği yerler onu ilim ve feyiz noktasında geliştiren yerlerdir.Karşısına çıkan insanlar, ileride onu Mevlânâ yapacak deneyimler kazandırır. Nişabur’da Attar; Şam’da Şeyh-i…

Devamı