Browsing Tag

eski türk edebiyatı

Ders Notları

EDEBİYAT NOTLARI / ÖABT EDEBİYAT NOTLARI

Edebiyat Notları,Öabt- Ayt Edebiyat Defteri Notları, Edebiyat Konuları 14.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI A)BATI TÜRKÇESİ-OĞUZCA 1)ANADOLU SAHASI YUNUS EMRE Divan(gönle hitap(And’daki ilk türkçe divan)) Risaletü’n-Nushiyye(akla hitap) GÜLŞEHRİ Mantıku’t Tayr(Dastan-ı Simurg’dan ilk çeviri) Keramat-ı Ahi Evren Kuduri Tercümesi Felekname Aruz- Gülşehri AŞIK PAŞA Garipname (İlk büyük mesnevi) Fakrname Vasf-ı Hal Hikaye Firkatname(ilk) Kimya Risalesi ŞEYYAD HAMZA Yusuf-u Züleyha (ilk) Dastan-ı Sultan Mahmut Ahval-i Kıyamet YUSUF-I MEDDAH Dastan-ı İblis Varka ve Gülşah Hikaye-i Kız ve Cünut Kadı ve Uğru Destanı ELVAN ÇELEBİ Menakibül Kuddusiyye(ilk)…

Devamı