Ders Notları

KPSS TARİH NOTLARI

Kpss Tarih notları 2020,Yks ve Kpss Tarih Ders Notları

1)Kültürlerde;

 • Anav:Orta Asya’nın en eskisi
 • Afanesyova: Türklerin en eskisi
 • Yağar:En gelişmiş kültür
 • Karasuk:Demir işleyen kültür

2)Anadolu’ya akın düzenleyenler;

 • İskitler (akın düzenleyen ilk topluluk)
 • Avrupa Hun(Uldız)(ilk devlet)
 • Sinirler
 • Peçenekler
 • Oğuzlar

3)Orta Asya Türk Siyasi Birliğini Sağlayanlar;

 • Asya Hun-Mete
 • 1.Göktürk-Mukan Kağan
 • 2.Göktürk-Kapgan Kağan
 • Uygur-Moyen Çur

4)İlk Türk-Çin Antlaşması:Kuzey Şansı Ant.(Mete)

5)Bizans’a ilk elçi gönderen:1.Göktürk

6)Bumin Kağan,İlKağan unvanıyla tahta çıktı.

7)Uygur Maniheizmi Bögü Kağan’da benimsendi.

8)Karahoça Kalıntıları Uygurlara aittir.

9)Türklerin tanıdığı ilk bitki,yonca;ilk ürettikleri darıdır.

10)Moğollara itaat eden ilk Türk boyu,Kırgızlar.

11)İstanbul’u ilk kuşatan , Avarlar(Sasanilerle)

12)Çar unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Simon’dur (Tuna Bulgarları)

13)İtil Bulgarları Almış Han’da müslüman oldu.

14)İbn-i Fadlan,Rıhle’de İtil Bulgarlarından bahsetti.

15)Türklerde ordusuna ücretli asker alan ilk devlet, Hazarlar.

16)Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türkler ,Karluklar.

17)İbn-i Havkal-Seyahatname’de Hazarlardan bahsetti.

18)İstanbul’u kuşatanlar;

Avarlar, Peçenekler, Tuna Bulgarları,

19)Oğuzlar ve Peçenekler Bizans’a paralı askerdi.

20)Parayı ilk kullanan Göktürkler.

21)Törelerin değişmez 4 kuralı;

Adalet(könilik),Uzluk(iyilik),Tüzlük(eşitlik),insanlık

22)Ordu komutanına Tarkan

Kağan muhafızına Böri

Oğuzlar da Ordu komutanına Subaşı denir.

23)İskitler ve Hunlara ait eserler ;Rusya/Hermitaj Müzesinde.

24)İlk Müslüman Türk boyu;Karluklar

İlk Müslüman Türk devleti;İtil Bulgarları

Orta Asya’da İlk Müslüman Türk Devleti ;Karahanlılar

25)İlk padişah unvanı; Alp Tigin

İlk sultan unvanı; Gazneli Mahmut

26)Gazneli Mahmut:”Biruni,sarayımın en kıymetli hazinesi.”

27)Buhara:İslamın Roması

Ahlat:İslamın Kubbesi

Kaşgar:Işıldayan İnci

Semerkand:Şehirlerin Şahı

İsfahan:Nısf-i Cihan

28)Abbasi Halifesi Tuğrul Bey’e “Rüknid-din ve Rüknid-devlet”unvanını verdi.

29)Alparslan’a “Ebu’l Feth ve İslam Ülkelerin Sultası”unvanı verildi.

30)Hicaz’a sahip olan ilk Türk İslam Devleti,Akşit/İhşid lerdir.

31)Moğolları Ön Asya’da yenen tek devlet,Memluklerdir.

32)Kubilay Hanlığı(Yuan Devleti)İslamiyeti benimsemeye tek Moğol Devletidir.

33)Avrupa’da Uzun Hasan’ı Fatih’ten ayırmak için “Küçük Türk” denildi.

34) Aynı zamanda Uzun Hasan Kuranı Türkçe’ye çeviren ilk Türk hükümdar.

35)Harzemşahlar kendilerini Büyük Selçuklu’nun devamı olarak görürlerdi.Ve İlhanlılar tarafından yıkıldı.

36)İlk Türk İslam Medresesi Karahanlılar Döneminde Tamgaç Buğra Han tarafından yapılan,Semerkant Medresesi.

Büyük Selçuklu’nun İlk Medresesi,Nişabur Medresesi.

KPSS TARİH NOTLARI

37)Karahanlı kardan kalan en eski eser,Arap Ata Türbesi

38)Büyük Selçuklu Devleti’nin günümüze ulaşan saray yoktur.

39)1.Haçlı Seferi- 1.Kılıçarslan

2.Haçlı Seferi- 1.Mesut

3.Haçlı Seferi- 2.Kılıçarslan

40)Anadolu Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı 2.Mesut

41) Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk han;

Alay Han(Kayseri’de/kervansaray)

İlk cami;Konya Alaaddin Camii

İlk medrese; Kayseri Kocahasan Medresesi

İlk hastane;Gevher Nesibe (Günümüzde Tıp Tarihi Müzesi

42)Türk tarihinin ilk dini ayaklanması Baba İshak İsyanıdır

43) Anadolu Selçuklularına ait medreseler;

 • Kırşehir,Çaça Bey
 • Sivas,Gök ve Çifte Minareli
 • Konya,Karatay ve Sırçalı
 • Erzurum,Hatuniye ve Çifte Minareli
 • Tokat, Gök
 • Kayseri,Çifte Minareli

44)İlk Sultan Hanını,2.Kılıçarslan yaptırdı.

45)Osmanlı’da değişen veraset anlayışları;

 • Ülke hanedanın ortak malıdır.Osman-Orhan
 • Ülke padişah ve oğullarınındır.1.Murat.
 • Kardeş Katli,2.Mehmet(Fatih)
 • Ekber ve Erşed Sistemi,1.Ahmet

46)1.Murat ile sancağa çıkma başladı;3.Mehmet ile bitti.

47)Şehzade Sancaklarından ,

 • Amasya-Tahtgah-ı Kadim
 • Manisa- Darül Mülkü Kadime

48) Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı,Kefe Sancağı/KIRIM

49)Sancaklara gönderilen şehzadelere,Çelebi Sultan denirdi.

50)İstanbul’daki Görevliler;

 • Boğazlar;Kaptan-ı Derya
 • Adalet;Taht Kadısı
 • Güvenlik; Yeniçeri Ağası
 • İmar İşleri;Mimarbaşı
 • Belediye İşleri;Şehremini
 • Genel;Sadrazam

51)2.Abdulhamit meclis kararıyla tahttan indirilen ilk padişah

52)Osmanlı’nın Makedonya’da oluşturduğu Jandarma Birliklerine İzleme Taburları denir

Edebiyatımızda İlkler

Edebi Akımlar 1

Edebi Akımlar 2

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİNİZ

Yorum Yok

Yorum Bırak