Ders Notları

EDEBİYATIMIZDA İLKLER

Edebiyatımızda İlkler,ilk çeviri romanlar,ilk gazeteler,ilk dergiler
 • Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi: SEHİ BEY – HEŞT BEHİŞT
 • İlk edebi anı: BABÜRŞAH – BABÜRNAME
 • Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser: NABİ – HAYRİYYE
 • İlk şarkı örneklerini veren: NAİLİ 
 • Matbaada basılan ilk yapıt: VANKULU LÜGATİ
 • Türkçe ilk mevlit: SÜLEYMAN ÇELEBİ – VESİLETÜ’N – NECAT
 • İlk edebi ve felsefi çeviri: MÜNİF PAŞA – MUHAVERAT-I HİKEMİYE
 • İlk çeviri roman: YUSUF KAMİL PAŞA – TELEMAK(FENELON’DAN)
 • İlk resmi gazete: TAKVİM-İ VEKAYİ(1831)
 • İlk yarı resmi gazete: CERİDE-İ HAVADİS(1840)
 • Batılı anlamda ilk günlük örneği: DİREKTÖR ALİ BEY – SEYAHAT JURNALİ
 • İlk Türk gazetecisi: ŞİNASİ

Edebiyatımızda İlkler Listesi

 • Batılı anlamda ilk tiyatro yapıtı: ŞİNASİ – ŞAİR EVLENMESİ
 • İlk makale: ŞİNASİ – TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
 • İlk özel gazete: ŞİNASİ VE AGAH EFENDİ – TERCÜMAN-I AHVAL
 • Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazan: ŞİNASİ
 • İlk tezli roman örneği: NABİZADE NAZIM – ZEHRA
 • Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı: NAMIK KEMAL – VATAN YAHUT SİLİSTRE
 • İlk hikaye denemesi: EMİN NİHAT BEY – MÜSAMERETNAME
 • İlk hikaye örnekleri: AHMET MİTHAT EFENDİ – LETAİF-İ RİVAYET
 • İlk edebi roman: NAMIK KEMAL – İNTİBAH
 • İlk tarihi roman: NAMIK KEMAL – CEZMİ
 • İlk köy şiiri: MUALLİM NACİ – KÖYLÜ KIZLARI ŞARKISI 
 • İlk kafiyesiz şiir: ABDÜLHAK HAMİT TARHAN – VALİDEM
 • Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı: ABDÜLHAK HAMİT TARHAN – FİNTEN 
 • Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro: ABDÜLHAK HAMİT TARHAN – EŞBER
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro: ABDÜLHAK HAMİT TARHAN – NESTEREN
 • İlk pastoral şiir: ABDÜLHAK HAMİT TARHAN – SAHRA
 • İlk edebiyat teorisi yapıtı: RECAİZADE MAHMUT EKREM – TALİM-İ EDEBİYAT
 • İlk polisiye roman: AHMET MİTHAT EFENDİ – ESRAR-I CİNAYET
 • İlk alafranga tip: AHMET MİTHAT EFENDİ – FELATUN BEY
 • Batılı anlamda ilk antoloji: ZİYA PAŞA – HARABAT 
 • Batıdan eser uyarlayan ilk kişi: AHMET VEFİK PAŞA
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedimiz: ŞEMSETTİN SAMİ – KAMUSU’L ALAM
 • İlk köy romanı: NABİZADE NAZIM – KARABİBİK
 • İlk realist roman: RECAİZADE MAHMUT EKREM – ARABA SEVDASI
 • Çocuklara yönelik ilk dergi: SITKI EFENDİ – MÜMEYYİZ (1869)
 • ‘Edebiyat’ adıyla yazılan ilk eser: ABDULHALİM MEMDUH – TARİH-İ EDEBİYAT-I OSMANİYE
 • İlk kadın romancı: FATMA ALİYE HANIM
 • Tanzimattan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi: NİGAR HANIM
 • İlk mizah dergisi: TEODOR KASAP – DİYOJEN
 • İlk mizahi sözlük: DİREKTÖR ALİ BEY – LEHÇETÜ’L HAKAYIK
 • İlk psikolojik roman denemesi: NABİZADE NAZIM – ZEHRA
 • İlk dergi: MÜNİF PAŞA – MECMUA-I FÜNUN
 • İlk edebi beyanname: FECR-İ ATİ TOPLULUĞU
EDEBİYAT NOTLARINA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
 • İlk mensur şiir: HALİT ZİYA UŞAKLIGİL – MENSUR ŞİİRLERİ
 • İlk psikolojik roman: MEHMET RAUF – EYLÜL
 • ‘Soneyi ilk kez kullanan: SÜLEYMAN NESİP
 • Anjambmanı ilk kullanan şair: TEVFİK FİKRET
 • Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı: TEVFİK FİKRET – ŞERMİN
 • İlk önemli fıkra yazarı: AHMET RASİM
 • İlk çocuk romanı: MAHMUT YESARİ – BAĞRI YANIK ÖMER
 • Röportaj türünün ilk örneği: RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN – DİYORLAR Kİ
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçisi: FUAT KÖPRÜLÜ
 • ‘Milli Edebiyat’ ifadesini ilk kez kullanan: GENÇ KALEMLER
 • Türk sözcüğünü ilk kez kullanan şair: MEHMET EMİN YURDAKUL
 • Dış Türkleri konu alan ilk roman: AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU – GÖNÜL HANIM
 • Cumhuriyet dönemi köy romancılığının ilk örneği: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU – YABAN
 • İlk Türk sosyoloğu: ZİYA GÖKALP
 • ‘ORHUN ABİDELERİ’nden ilk söz eden Türk: NECİP ASIM(İKDAM GAZ-200.SAYI)
 • İlk otobiyografik roman: PEYAMİ SAFA – 9 .HARİCİYE KOĞUŞU
 • İlk TDK roman ödülü: OKTAY AKBAL – SUÇUMUZ İNSAN  OLMAK
 • İlk TDK şiir ödülü: FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA – DELİCE BÖCEK
 • Batı nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz: EDİP AYEL
 • İlk fütürist sanatçımız: ERCÜMENT BEHZAT LAV
 • Köyden şehre göçü ilk kez işleyen: ORHAN KEMAL
 • Heceyle yazılmış, sanat değeri taşıyan ilk manzum piyes: YUSUF ZİYA ORTAÇ – BİNNAZ
 • İlk postmodern roman: OĞUZ ATAY – TUTUNAMAYANLAR

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİNİZ

Yorum Yok

Yorum Bırak