Ders Notları

EDEBİ AKIMLAR /2

Bir önceki yazıda ‘edebi akımlar ‘ın ilk 8 başlığını vermiştik.İşte devamı:

9)EKSPRESYONİZM

 • 20.yüzyılın başlarında Almanya’da VAN GOGH tarafından “Empresyonizm”e tepki olarak doğdu.
 • Anlamı ‘dışavurumculuk’tur.
 • Eserlerini içlerindeki isyanın aktarmak için kullandılar.
 • Ruhun; acıları,içinde yaşadığı bunalımlar bu akımın konuları olmuştur.
 • Gerçekleri nesnel olarak ifade etmezler.Önemli olan sanatçının gördüklerine kendi yorumunu katmasıdır.
 • Dış dünyaya kendilerini kapattıkları için “Sanat,sanat içindir.”anlayışı esastır.

TEMSİLCİLERİ

James JoyceFranz KafkaA.Strindberg
T.S.EliotEugene O’neil

10)KÜBİZM

 • 20.yüzyılda Fransa’da Picasso ve Braque tarafından kuruldu.
 • Kendinden önceki ‘edebi akımlar’a tepki olarak doğmuştur.
 • Sanatçı sadece gördüklerini değil görünenin ötesinde yaşanılan ve hissedilenleri de aktarmalıdır.
 • İnsan tek yönlü değildir.Eğer bir şeyler yaparken diğer yandan zihninde bir düşüncede olup kalbinde de farklı duygular oluyorsa bu çok yönlülüğü sanatçı eserine yansıtmalıdır.
 • Dış dünyanın insanda bıraktığı izlenim değerlidir.
 • Şiirde noktalama işaretlerini kullanmazlar.
 • İlk başta sadece resim ve heykel sanatlarında geçerliydi bu edebi akım ancak sonra edebiyatta da kullanılmaya başlandı.

TEMSİLCİLERİ

Max JacopApollinairePicasso

11)FÜTÜRİZM(GELECEKÇİLİK)

 • 20.yüzyılın başında İtalyan şair Marinetti tarafından kurulmuştur.
 • Yaşamdaki değişimin edebiyata yansımasıdır.
 • Bu edebi akım sanatçıları makineleşme isteklerini sık sık dile getirirler.Hayal ettikleri gelecek ancak makinelerle inşa edilebilir.
 • Geçmişe, kültürel birikimlere karşıdırlar.Daima yenilik arzusundadırlar.
 • Ölçü,uyak gibi nazım biçimlerini reddetmişlerdir.Serbest nazmı kullanmışlardır
 • Türk Edebiyatındaki en önemli temsilcimiz Nazım Hikmet’tir. 

TEMSİLCİLERİ

MarinettiMayakovskiNazım Hikmet

12)DADAİZM

 • 20.yüzyılda Tristan Tzara tarafından İsviçre’de kuruldu.
 • Bütün ‘edebi akımlar ‘a karşı çıkmışlardır.
 • 1.Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini azaltmak için oluşturulan bir edebi akımdır.
 • Kuralsızlığı,kural edinmişlerdir.
 • ‘Mutlak doğru’ diye bir şey yoktur diyerek her şeye kuşkuyla yaklaşmışlardır.
 • Rastgele oluşturdukları kelimelerle şiirler yazdılar.
 • Üslupları umursamaz ve alaycıdır.

TEMSİLCİLERİ

Tristan TzaraLuis AragonPaul Eluard

13)SÜRREALİZM(GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)

 • 20.yüzyılda Andre Breton tarafından Fransa’da kuruldu.
 • Freud’un bilinçaltı ile ilgili görüşlerini esas alırlar.
 • Bilinçaltı insanoğlunun tek gerçeğidir.
 • Eserleri oluştururken çağrışımlardan,imgelerden ve rüyalardan faydalanılmıştır.
 • Bu edebi akım,geleneksel kuralları bir tarafa bırakıp sanatçının içinden geldiği gibi davranması gerektiğini savunur.
 • Özellikle şiirde etkilidir.Noktalama işareti kullanılmaz.
 • Türk edebiyatında İkinci Yeniciler bu akımdan etkilenmişlerdir. 

TEMSİLCİLERİ

Andre BretonPaul Eluard
Luis AragonJ.Prevert

14)EGZİSTANSİYALİZM(VAROLUŞÇULUK)

 • 20.yüzyılda Jean Paul Sartre tarafından Fransa’da kuruldu.
 • 2.Dünya Savaşı sonrası toplumda oluşan bunalımın bir yansımasıdır.O yüzden karamsar bir hava hakimdir.
 • Varoluş hayatın temelidir ve insan bu varoluş mücadelesini verebilecek güçtedir.
 • Sanatçı etrafını gözlemlemeli toplums rehberlik etmelidir.
 • “Sanat,toplum içindir.”anlayışı hakimdir.
 • Felsefe edebiyatla iç içe geçmiştir.
 • Dil süsten, edebi sanattan uzaktır.Yalın ve sade bir dil kullanılır.
 • Eserlerde belli bir karakter profili yoktur.

TEMSİLCİLERİ

Jan Pol SatreEugene İonescoSimone De Beauvoir
Franz KafkaAndre Malraux
Albert CamusSamuel Beckett

15)POSTMODERN

 • Bu akım bir topluluk oluşturma fikrinden ziyade bireyselliğe önem verir.Somutla soyut iç içedir.
 • Modernizmi sorgularlar.
 • Gerçekleşmesi mümkün olaylarla mümkün olmayanlar iç içedir.(Masalsı ögelerde yer alabilir.)
 • Zaman ve mekan net değildir.
 • Asıl gerçekliğe ulaşmak mümkün değildir.Bu yüzden gerçek konulardan çok kurmaca olaylar anlatılır.
 • Belirgin sonlar verilmez.Okuyucunun kendi yorumuyla tamamlanması istenir.
 • Karamsarlıktan uzak bir üslup vardır.Hayatın negatif yönlerine alaycı bir tavır takınırlar.

TEMSİLCİLERİ

James JoyceMax FrischAlain R.GrilletAlbert Camus
Vrignia WolfFranz KafkaOctavia PazUmberto Eco

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİNİZ

Yorum Yok

Yorum Bırak